Hot News :

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน พฤศษาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2566 09:59

  เมื่อวันที่ 1 เพฤศษาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ