Hot News :

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 15:35

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ