Hot News :

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายสี่แยกยางเทิง-บ้านนาหนองล้ำ)เป็นช่วง ๆที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)

วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 11:42

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายสี่แยกยางเทิง-บ้านนาหนองล้า)เป็นช่วง ๆที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)ตามประกาศเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลปิยะวิทย์ก่อสร้าง โดย เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 .-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 9 มีนาคม 2564

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ