Hot News :

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 /2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 10:52

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ