Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

โครงการแข่งขันกีฬากีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดทำโครงการแข่งขันกีฬากีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต. ม่วงสามสิบ นายถาวร ทองย่อย นายก อบต. ยางโยภาพ...

[ 24-03-2566 ] Hits:8

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณจุดบริการหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 29-12-2565 ] Hits:159

กิจกรรม kik of โครงการขยะเปียกลดโลกร้อนของ อาสาสมัคร(อถล.) จำนวน 2 หมู่ ได้แก่บ้านยางเครือหมู่ 9 และบ้านนาดี หมู่ 2 ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลจัดกิจกรรม kik of โครงการขยะเปียกลดโลกร้อนของ อาสาสมัคร(อถล.) จำนวน 2 หมู่ ได้แก่บ้านยางเครือหมู่ 9 และบ้านนาดี หมู่ 2 ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 12-12-2565 ] Hits:5

กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้รับเกียรติจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบเป็นประธานในพิธี นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดบ้านยางเครือหมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 04-08-2565 ] Hits:138

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ