Hot News :

ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดทำโครงการแข่งขันกีฬากีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต. ม่วงสามสิบ นายถาวร ทองย่อย นายก อบต. ยางโยภาพ ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกิจการมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน.ณ .สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณจุดบริการหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลจัดกิจกรรม kik of โครงการขยะเปียกลดโลกร้อนของ อาสาสมัคร(อถล.) จำนวน 2 หมู่ ได้แก่บ้านยางเครือหมู่ 9 และบ้านนาดี หมู่ 2 ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้รับเกียรติจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบเป็นประธานในพิธี นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดบ้านยางเครือหมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   ตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยนำแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 หรือ UNGASS 2016 โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด

   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมกับประมงจังหวัด สำนักงานชลประทาน ผู้นำหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนในเขตชลประทานฯร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์นำฯจำนวน 500,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บนน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านแคน หมู่ 4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที 18 เมษายน 2565 นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหลุ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสยางสักกระโพหลุ่ม ทำกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

     วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นประธานการประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม "ด่านชุมชน" เพื่อบริการประชาชน  ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ